Tvister ved byggerier

Hvis man er i gang med at få lavet noget arbejde af håndværkere på sin ejendom, og hvis man mener, at de ikke udfører arbejdet tilstrækkelig godt, eller hvis man får en ekstra regning i forbindelse med arbejdet, har man mulighed for at bestille syn og skøn på byggeriet.
Syn og skøn er her lige som ved alt andet en uvildig fagmand, der alene besigtiger byggeriet amenagement-exterieurs05og foretager et skøn over sagen, og man får herefter en rapport fra syn- og skønsmanden som altid.

Det vil fremgå af rapporten, hvis der er fejl og mangler ved byggeriet. Har man derudover fået en ekstra regning uden grund, så kan rapporten ligeledes indgå ved et forlig mellem ejeren og håndværkeren, lige som rapporten kan bruges ved domstolene, hvis sagen kommer så vidt.
Langt de fleste byggesager afgøres dog ved en voldgift, og det er også ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, at man skal anmode om syn og skøn. Det er tillige dem, som udnævner syn- og skønsmanden, så begge parter er sikre på en uvildig vurdering. Både ejeren og den anden part er til stede, når byggeriet gennemgås, og begge har mulighed for at komme med indsigelser mod den udnævnte, hvis man ikke mener vedkommende er habil.
Den erklæring, som man får fra syn- og skønsmanden, er det, man kan bruge til at indgå et forlig med eller også kan rapporten fremlægges ved en kommende voldgiftssag.
Er det ejeren, der har bedt om syn og skøn ved et byggeri, så skal man også lægge ud for det. Når sagen er endeligt afgjort, så bliver fordelingen af udgifterne vurderet, og her vil den endelige pris for ejerens vedkommende blive klargjort.
Jo mere enkel en byggesag er, desto hurtigere går det også, men man skal indstille sig på ventetid, hvis det er et større byggeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *