Huseftersyn som sælger

Skal man sælge sin ejendom, er et huseftersyn på rigtig mange måder en god idé. Det lovpligtige kommer man ikke udenom og med en levetid på 6 til 12 måneder, har man forhåbentlig fået solgt ejendommen inden.
Hvis man som sælger gerne vil undgå at komme til at hæfte for skjulte fejl og mangler, når en køber har overtaget ejendommen, og hvis man som køber gerne vil have en ejerskifteforsikring, så skal der foretages et huseftersyn.8644008_m
Det er fortsat et krav, at man ærligt oplyser om, hvilken viden man har om ejendommen, også selvom man har fået foretaget et huseftersyn. Det hedder den loyale oplysningspligt, og har man ikke overholdt denne, så risikerer man alligevel af blive gjort ansvarlig og hæfte for fejl og mangler ved ejendommen. Det er ikke et område, hvor det på nogen måde kan svare sig at lyve.
Med et hussyn er det alene selve bygningerne, som er omfattet, deraf navnet. Det betyder, at selve grunden ikke er omfattet og ikke bliver undersøgt ved et huseftersyn. Det kan være værd at tage med, hvis grunden som boligen ligger på er eller kan være forurenet.
Man kan heller ikke ved et huseftersyn gøre sig fri af forhold, som strider mod en servitut på ejendommen eller offentligretlige forskrifter med mindre det er installationer indenfor blandt andet el og varme, som en sælger ikke kan være ansvarlig for.
Det er også sælger, som hæfter for bygningens stikledninger og kloakker. Det gælder dog ikke, hvis den byggesagkyndige i tilstandsrapporten ikke omtalte forholdet, og at forholdet er alvorligt.
Lad derfor alle de sagkyndige, som kommer og kigger på en ejendom, få fuld adgang til alt, selv skunkrum og haveskur, så man er sikker på, at de har undersøgt alle dele af ejendommen, der kan være adgang til. På den måde sikrer man sig, at alle rapporter giver et retvisende billede af ejendommen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *