Forstå indholdet af tilstandsrapporten

En tilstandsrapport skal bestå af tre dele, hvilket er den byggesagkyndiges resultat efter huseftersynet samt en karaktergivning af de enkelte dele af bygningen, sælgers oplysninger om boligens skader og bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.
Der vil også være en generel hustypebeskrivelse, generelle oplysninger om kloak, generelle oplysninger om radon samt en forventet levetid for tagkonstruktionen. Der er iapartment-876289_960_720 Danmark 31 generelle hustyper, og det fremgår tydeligt, hvilken type den konkrete bygning tilhører.

Når der gives karakter er det bådefor selve bygningsdelen, men også hvilken betydning en skade har for andre bygningsdele. Karakteren er alene teknisk, og det betyder, at du ikke ud fra karakteren, der er givet, kan se, om det er noget der er dyrt eller billigt at udbedre. UN gives, når en skade ikke kan vurderes ved en almindelig gennemgang. Det betyder også, at det er noget, som skal undersøges nærmere, da der kan være en alvorlig skade, som skal udbedres. K3 er kritiske skader, som vil medføre, at denne bygningsdel vil svigte, og at der kan være risiko for, at skaden kan have indflydelse på andre bygningsdele. K2 er alvorlige skader, der vil medføre at den konkrete bygningsdel vil svigte, men hvor der samtidig ikke er risiko for, at andre bygningsdele også vil lide under skaden. K1 er mindre alvorlige skader, som hverken har indflydelse på delen eller funktionen. KO er kosmetiske skader, hvilket er skader, der ikke har betydning, men som bare gør, at elementet fremstår grim, og det kan alene have indflydelse for dem, som kommer og kigger som potentielle købere. Endeligt er der IB, som betyder ingen bemærkninger. Bygningsdelen fremstår her helt, som den skal.
Man skal ikke nødvendigvis lade sig skræmme af, at en bygning har K3 skader. En K3 kan være en lille skade, der nemt og billigt kan udbedres. Man skal se på skaderne generelt og vurdere, hvad det samlet vil koste at udbedre. Mange K1 skader kan nemt være dyre at reparere, selvom de ikke er alvorlige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *