For at lave en tilstandsrapport

Man skal som sælger udfylde en erklæring om sælgeroplysninger, når man skal have lavet en tilstandsrapport. Det er en række spørgsmål om ejendommens stand og i hvilken grad, som man har vedligeholdt ejendommen. Eventuelt tidligere tilstandsrapporter findes også frem til sammenligning frental-agreement-with-glasses-keys-and-penor den sagkyndige, som kommer ud til en.
Når alle de praktiske ting er på plads, så kommer den byggesagkyndige ud til ejendommen, og de gennemgår hele ejendommen fra kælder til kvist. Man kan kende den grundige sagkyndige på, at vedkommende ikke haster det igennem, men sørger for grundigt at undersøge det hele og eventuelt stiller dig uddybende spørgsmål undervejs. Der bliver også taget en masse billeder af bygningen. Billederne, den sagkyndiges noter og vurdering samt sælgers oplysninger vil alle indgå i selve tilstandsrapporten, som bliver udarbejdet efterfølgende.

Som køber kan man selvfølgelig også vælge at hyre en byggesagkyndig, der kan tage med ud og besigtige en ejendom sammen med køberen. De ved præcist, hvad de skal kigge efter, og de kan være med til at give dig et godt billede af en ejendom, som man overvejer at købe. Den sagkyndige, som man tager med ud, kan man benytte som et supplement til den tilstandsrapport, der er udarbejdet fra sælgers side. De to skulle nemlig gerne være enige om ejendommens tilstand.
Under alle omstændigheder er det en rapport, man skal læse grundig, uanset om man er køber eller sælger. Som sælger skal man overveje, om der skal gives afslag for fejl og mangler, eller om det er noget, man vil sørge for at få udbedret, inden ejendommen sælges. Det kommer an på, hvad der er bedst for en, men ulovlige installationer skal selvfølgelig ordnes inden et salg.
Som køber kan man bruge rapporten til at afgive bud ud fra. Man kan bede om et afslag, såfremt der er mangler, som skal udbedres, så man ikke kun får udgiften til ejendommen, men også til udbedringerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *