Få en tilstandsrapport udarbejdet

Det fleste tænker automatisk syn og skøn i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. På dette område er det, som man tænker på, en tilstandsrapport, og det er sælger, som skal sikre, at denne, eller disse som det oftest er tilfældet i dag, bliver udarbejdet i forbindelse med salget. Samtidig skal man images (31)som sælger sørge for, at man vælger en dygtig og professionel syn- og skønsmand, så man får en god og retvisende rapport.
Selve tilstandsrapporten giver overblikket over ejendommen og dennes stand. En ejendom vurderes ud fra sin alder, og der er derfor forskel alt efter, hvornår ejendommen er opført. Man skal sørge for at give den byggesagkyndige syn og skønsmand så mange oplysninger som muligt, så rapporten bliver så præcis som muligt. Det er ens ejendom, så man har alle muligheder for at sørge for at oplyse om kendte fejl, men også om de ting, som er skiftet og udbedret og her også oplysninger om hvornår.
Dernæst skal sælger sørge for, at der kommer energimærke på ejendommen. Energimærket fortæller både om, hvilken stand boligen er i, når det kommer til forbrug, men samtidig bliver der lavet en vurdering af, hvordan der eventuelt kan ske energimæssige forbedringer. Sælger og køber kan dermed se, hvor meget de vil koste at drive ejendommen, hvilket for eksempel kan være forbrug af vand, varme med videre, men de vil samtidig få en vejledning om, hvad der kan svare sig at lave af forbedringer, som kan svare sig for den konkrete ejendom.
Endeligt skal der laves eltjek, så sælger og køber er sikker på, at alle installationerne er, som de skal være. Det er en forholdsvis ny ordning, men den giver sikkerhed for, at der ikke er ulovlige og dermed farlige installationer på ejendommen, som kan give ejendommen større risiko for en brand. Det er altid eluddannet fagpersonale, som foretager eltjekket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *