Apples nye europæiske datacenter i Danmark

Først og fremmest har man begrundet bebyggelsen af det nye datacenter med miljøet – men det er mere kompliceret end som så. Det overraskede mange, da man fik nyheden om, at Apple skulle bygge et datacenter lidt uden for Viborg. Hvorfor valgte man lige netop Danmark, og ikke Tyskland, Frankrig eller Norge? Der er flere

Forstå indholdet af tilstandsrapporten

En tilstandsrapport skal bestå af tre dele, hvilket er den byggesagkyndiges resultat efter huseftersynet samt en karaktergivning af de enkelte dele af bygningen, sælgers oplysninger om boligens skader og bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring. Der vil også være en generel hustypebeskrivelse, generelle oplysninger om kloak, generelle oplysninger om radon samt en forventet levetid for tagkonstruktionen.

Hvad er ikke med i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten giver en gennemgang af bygningen og dens funktionsdygtighed, og den er et rigtig godt redskab både for sælger og for køber, men der vil altid være ting, der ikke er medtaget, fordi det ikke har relevans i en tilstandsrapport. Der er dog elementer, der alligevel kan have relevans for køber og andre, som ikke

Syn og skøn ved domstolene

Syn og skøn er også noget, der kan bruges som bevis i forbindelse med en retssag. Hvis en part i en retssag ønsker syn og skøn, kan de anmode om det. Det er den part, som beder om syn og skøn, der også skal betale for det. Vedkommende part skal også fremsætte de spørgsmål, som

Få en tilstandsrapport udarbejdet

Det fleste tænker automatisk syn og skøn i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. På dette område er det, som man tænker på, en tilstandsrapport, og det er sælger, som skal sikre, at denne, eller disse som det oftest er tilfældet i dag, bliver udarbejdet i forbindelse med salget. Samtidig skal man som

For at lave en tilstandsrapport

Man skal som sælger udfylde en erklæring om sælgeroplysninger, når man skal have lavet en tilstandsrapport. Det er en række spørgsmål om ejendommens stand og i hvilken grad, som man har vedligeholdt ejendommen. Eventuelt tidligere tilstandsrapporter findes også frem til sammenligning for den sagkyndige, som kommer ud til en. Når alle de praktiske ting er

Huseftersyn som sælger

Skal man sælge sin ejendom, er et huseftersyn på rigtig mange måder en god idé. Det lovpligtige kommer man ikke udenom og med en levetid på 6 til 12 måneder, har man forhåbentlig fået solgt ejendommen inden. Hvis man som sælger gerne vil undgå at komme til at hæfte for skjulte fejl og mangler, når

Tilstanden på et hjem

Syn og skøn behøver ikke at være af hele ens ejendom. Det kan være noget udvalgt, som man gerne vil have undersøgt, fordi man har en mistanke om, at der er noget i vejen. Der kan foretages syn og skøn af konstruktioner som for eksempel et tag, så man kan finde ud af, hvad tilstanden

Tvister ved byggerier

Hvis man er i gang med at få lavet noget arbejde af håndværkere på sin ejendom, og hvis man mener, at de ikke udfører arbejdet tilstrækkelig godt, eller hvis man får en ekstra regning i forbindelse med arbejdet, har man mulighed for at bestille syn og skøn på byggeriet. Syn og skøn er her lige som ved